MieliPuodin:n ASIAKASREKISTERI

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Meleon T:mi (2467919-3)
Kylänvanhimmankuja 3-5 F
00640 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Outi Rinne
Sähköposti: outi.rinne[at]meleon.fi

3. Rekisterin nimi

MieliPuodin -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

  • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon
  • palvelun toteuttamiseen
  • asiakastapahtumien varmentamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille tahoille.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus:

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
  • Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle
  • henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
  • Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse osoitteeseen: Outi Rinne/ Meleon, Kylänvanhimmankuja 3-5 F, 00640 Helsinki

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu sähköisessä muodossa:

  • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön on oikeutettu vain se henkilö, jolla verkkokaupan ylläpitäjänä   on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.